udruženje mladih istraživačica i istraživača u nauci

Vraćamo se komunističkom nasl(j)eđu
osmog marta.

Najnoviji postovi

Srećan nam neoliberalni Dan žena – Ni hleba ni ruža

Da li je moguća mobilizacija potencijalnih aktera drugačijeg razvoja na povezivanju jata problema koji nam stižu zajedno: od siromaštva, resursnih ograničenja poput vode i klimatskih promena, do nezainteresovanosti svetskih, nacionalnih…

Snimci sa ciklusa Engels200

Na našem YouTube kanalu možete naći snimke izlaganja nekih od predavača i predavačica sa kojima smo razgovarale tokom ciklusa Mesec čitanja Engelsa (ENGELS 200). U okviru ciklusa Mesec čitanja Engelsa…