Categories
Aktivnosti

Snimci sa ciklusa Engels200

Na našem YouTube kanalu možete naći snimke izlaganja nekih od predavača i predavačica sa kojima smo razgovarale tokom ciklusa Mesec čitanja Engelsa (ENGELS 200).

U okviru ciklusa Mesec čitanja Engelsa (ENGELS 200) drugi susret, održan 5. decembra 2020. godine, bio je posvećen zajedničkom kritičkom čitanju i diskusiji o doprinosima Engelsove knjige Položaj radničke klase u Engleskoj. Gost susreta bio je dr Maroje Višić, autor teksta “Usporedba nekada i sada: Zašto je ‘Položaj radničke klase u Engleskoj’ nakon 175 godina u mnogočemu aktuelna kritika današnjice?” koji je u svom izlaganju ukazao na aktuelnosti koju ova knjiga nosi u savremenom kontekstu, kao i njene kritičke interpretacije. Tekstu Maroja Višića možete pristupiti putem ovog linka.

Završni razgovor u okviru ciklusa Mesec čitanja Engelsa (ENGELS 200), održan 19. decembra 2020. godine, bio je posvećen zborniku radova 200 godina Friedricha Engelsa (Duireux, 2020). Na događaju je učestvovalo troje uvodničara: Miroslav Artić koji je zajedno sa Marojem Višićem uredio zbornik, Nataša Jovanović Ajzenhamer i Bojan Vranić – autorka i autor tekstova objavljenih u zborniku.

Miroslav Artić dao je uvodnu reč o zborniku i komentar na svoj tekst “Engels — leksikografska bilješka” sa posebnim fokusom na zastupljenost i recepciju Engelsa na našim prostorima. Nataša Jovanović Ajzenhamer govorila je o svom tekstu “Engelsova misao o (ranom) hrišćanstvu kao preludijum za sociologiju religije”, dok je Bojan Vranić predstavio svoj rad “Zemljani put revolucije. Seljačko pitanje u Engelsovim kasnim radovima”. 

Više informacija o zborniku radova 200 godina Friedricha Engelsa (Duireux, 2020) možete naći na sledećem linku.