O nama

UMA – udruženje mladih istraživačica i istraživača je samoorganizovani kolektiv u nastajanju čiji se rad oslanja na marksističku i feminističku teoriju i kritiku. Kroz organizaciju i proizvodnju različitih aktivnosti, istraživanja i sadržaja UMA ima za cilj da ukaže na prekaran položaj mladih u nauci. 

Članice

Anika Jugović Spajić

Anika Jugović Spajić je antropološkinja i doktorantkinja na Univerzitetu u Pitsburgu. Diplomirala je i masterirala na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se pitanjima zdravstva i njegove dostupnosti u kontekstu neoliberalne/postsocijalističke transformacije u Srbiji, sa naglaskom na odnos i raspodelu odgovornosti između države i civilnog sektora u pružanju zdravstvene nege. Voli marksistički feminizam, radničko organizovanje i mačke.

Lara Končar

Lara Končar je antropološkinja i doktorantkinja na programu Studije kulture i medija na FPN u Beogradu gde je završila i master Studije roda. Diplomirala je na Odeljenju za etnologiju i antropologiju na FF u Beogradu i pohađala je studije kulturne antropologije na FF u Zagrebu. Oslanjajući se na antropološke pristupe, feminističku kritiku i studije kulture istražuje teme rada i eksploatacije sa posebnim interesovanjem za radne migracije, sezonske poslove i rad u sferi usluga.
Zajedno sa Ivom Janković uređuje i vodi naučno-popularnu radio emisiju “Zvučna etnografija”.

Milica Sekulović

Milica Sekulović je doktorandkinja na Odeljenju za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i istraživačica-pripravnica na Institutu za pedagogiju i andragogiju. Oblast njenog istraživanja je posleratna obrazovna politika sa fokusom na sistem srednjih škola u periodu od 1945. do 1965. godine. Takođe, volonterka je organizacije XY Spectrum koja se bavi trans i intersex pitanjima.

Nađa Bobičić

Nađa Bobičić bavi se istorijom razvoja, kao i savremenim pristupima koji nastaju na presjeku feminizma i marksizma. U svojoj doktorskoj disertaciji, koju je odbranila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, pisala je o premrežavanju ova dva pravca u jugoslovenskom kontekstu od 1975. do 1990. godine, sa fokusom na opuse Vide Tomšič, Blaženke Despot i Nade Ler Sofronić. Urednica je izdavačkog programa i koordinatorke regionalne saradnje u Centru za ženske studije u Beogradu. Članica je i osnivačica regionalne grupe mladih književnih kritičarki Pobunjene čitateljke.