Categories
Akcija - Revolucije među cv(ij)ećem?

Aleksandra Kolontaj i Međunarodni dan žena: kratak vodič kroz istoriju Osmog marta u međuratnoj Rusiji

„Dan radnih žena 1917. postao je zapamćen u istoriji. Na ovaj dan su Ruskinje uzdigle baklju proleterske revolucije i zapalile svet. Februarska revolucija počela je tog dana.“

Categories
Akcija - Revolucije među cv(ij)ećem?

Srećan nam neoliberalni Dan žena – Ni hleba ni ruža

Da li je moguća mobilizacija potencijalnih aktera drugačijeg razvoja na povezivanju jata problema koji nam stižu zajedno: od siromaštva, resursnih ograničenja poput vode i klimatskih promena, do nezainteresovanosti svetskih, nacionalnih i lokalnih moćnika za paradigmatskom promenom promišljanja društvenog razvoja?

Categories
Aktivnosti

Mesec čitanja Engelsa – ENGELS 200

Povodom obeležavanja 200 godina od rođenja Fridriha Engelsa UMA– udruženje mladih istraživačica i istraživača je organizovala događaj Mesec čitanja Engelsa.