Categories
Aktivnosti

Snimci sa ciklusa Engels200

Na našem YouTube kanalu možete naći snimke izlaganja nekih od predavača i predavačica sa kojima smo razgovarale tokom ciklusa Mesec čitanja Engelsa (ENGELS 200). U okviru ciklusa Mesec čitanja Engelsa (ENGELS 200) drugi susret, održan 5. decembra 2020. godine, bio je posvećen zajedničkom kritičkom čitanju i diskusiji o doprinosima Engelsove knjige Položaj radničke klase u […]

Categories
Aktivnosti

Mesec čitanja Engelsa – ENGELS 200

Povodom obeležavanja 200 godina od rođenja Fridriha Engelsa UMA– udruženje mladih istraživačica i istraživača je organizovala događaj Mesec čitanja Engelsa.